Registr volnočasových aktivit

01.11.2016
Ilustrační obrázek
Aktualizovaný seznam volnočasových aktivit ve školním roce 2016/2017 na území města Varnsdorf.

Přinášíme aktualizovaný seznam kroužků, sportovních oddílů, uměleckých oborů, kurzů a různých zájmových skupin věnujících se práci s dětmi a mládeží a působících ve školním roce 2016/2017 na území města Varnsdorf.

Široká paleta kroužků je také v nabídce jednotlivých škol. Tyto kroužky se však odehrávají buď těsně před vyučováním, nebo po jeho skončení a nejsou určeny pro širokou veřejnost, ale pouze pro žáky konkrétní školy, proto nejsou v tomto seznamu uvedeny.

Aktualizace registru probíhá každoročně v průběhu září a října, tedy v době, kdy se rozebíhají kroužky staré a tvoří se a začínají se naplňovat kroužky nové. Z tohoto důvodu nemůže být aktualizovaný seznam k dispozici dříve. Většina aktivit se každoročně nemění, proto věříme, že i koncem srpna, kdy rodiče většinou hledají pro své ratolesti smysluplné využití volného času v následujícím školním roce, může být i loňský seznam dobrou inspirací a vodítkem.

Mnoho organizátorů a trenérů se věnuje práci s mládeží ve svém volném čase a někteří dokonce bezplatně. Za tuto činnost patří všem velký dík, protože i z hlediska prevence kriminality pro nás všechny dělají velmi záslužnou práci. Všem organizátorům děkujeme za spolupráci při aktualizaci registru.
Seznam najdete v Hlasu severu, na webových stránkách města, na Facebooku a v Informačním centru.

Seznam volnočasových aktivit 

Komise prevence kriminality a BESOS